Bao bì phức hợp (PP+giấy kraft)
{关键字}
      Bao bì phức hợp (PP+giấy) gồm 2 lớp, vải dệt PP phức hợp với giấy kraft ngoài. Bao được may đáy bằng nẹp giấy, miệng cắt bằng, xếp hông, in...
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat