Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

20/04/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được thông báo BCTC của quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 và BCTC hợp nhất

15/03/2017

Công ty CP Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo doanh thu thuần năm 2016 đạt được là 272.411.996.870 đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.891.290.262 đồng

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat