Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2018

22/08/2018

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2018.
Chi tiết có thể tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán.
Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2018.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat