Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

13/08/2019

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2019.

Chi tiết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2019
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat