Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Bản giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2021

14/08/2021

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Bản giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2021.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.
Bản giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2021.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat