Báo cáo tài chính năm 2016 và BCTC hợp nhất

15/03/2017

Nội dung chi tiết của bản báo cáo tài chính hợp nhất có thể tải về tại đây
Nội dung chi tiết của bản báo cáo tài chính và giải trình báo cáo của năm 2016 có thể tải về tại đây

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat