Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Bản giải trình số liệu BCTC năm 2020

04/02/2021

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Bản giải trình số liệu BCTC năm 2020.

Chi tiết tải về dưới đây.
Bản giải trình số liệu BCTC năm 2020
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat