Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC năm 2021.

25/02/2022

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC năm 2021.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
Giải trình số liệu BCTC năm 2021.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat