Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và bản Giải trình số liệu BCTC quí 1 năm 2022

20/04/2022

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và bản Giải trình số liệu BCTC quí 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022.
Giải trình số liệu BCTC quí 1 năm 2022.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat