Báo cáo tài chính quý 4/2020 và Bản giải trình doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước

20/01/2021

Công ty CP Công nghiệp  Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 4/2020 và Bản giải trình doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính quý 4/2020.
Bản giải trình doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 4/2020.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat