Báo cáo tài chính quý III năm 2020 và Giải trình số liệu BCTC quý III/2020

20/10/2020

Công ty CP công nghiệp Thương mại  Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2020 và Giải trình số liệu BCTC quý III/2020.
Chi tiết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính quý III năm 2020.
Giải trình số liệu BCTC quý III/2020.

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat