Báo cáo tài chính và Bản giải trình số liệu BCTC quý II năm 2019

22/07/2019

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính và Bản giải trình số liệu BCTC quý II năm 2019.
Chi tiết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính quý II/2019
Bản giải trình số liệu BCTC quý II/2019
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat