Báo cáo tài chính và Bản giải trình số liệu BCTC quý III năm 2021.

20/10/2021

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính và Bản giải trình số liệu BCTC quý III năm 2021.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính quý 3/2021.
Bản giải trình số liệu BCTC quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat