Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu Báo cáo tài chính quý I/2020

20/04/2020

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu Báo cáo tài chính quý I/2020.

Chi tiết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính Quý I/2020
Giải trình số liệu BCTC
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat