Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Quý III/2018

23/10/2018

Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Quý III/2018.
Chi tiết tải về tại đây.
Báo cáo tài chính Quý III
Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Quý III/2018
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat