Công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc bán tài sản đã hết khấu hao.

08/07/2021

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết của HĐQT về việc bán tài sản đã hết khấu hao.

Chi tiết tải về Tại đây.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat