Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý I năm 2021 và Bản giải trình số liệu BCTC quý I năm 2021

20/04/2021

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2021 và Bản giải trình số liệu BCTC quý I năm 2021.

Chi tiết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính quý I/2021
Bản giải trình số liệu BCTC
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat