Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

27/10/2016

Công ty CP Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà  thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước).

   - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 1.046.421 cổ phần
   - Loại cổ phiếu: phổ thông
   - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
   - Nguồn vốn: từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty
   - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016

Nội dung chi tiết của công bố có thể được tải về tại đây
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat