Công bố thông tin (thông báo số 1459/TB-VSD ngày 06/05/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán STP)

07/05/2020

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo số 1459/TB-VSD ngày 06/05/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán STP.

Chi tiết tải về Tại đây.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat