Công bố thông tin (Vv: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021)

04/06/2021

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông tin về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2021.

Chi tiết tải về Tại đây.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat