Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 1.046.421 cổ phần.

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat