Quyết định chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu và thông báo ngày giao dịch đầu tiên

09/12/2016

     Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo đề nghị niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty đã được chấp nhận bởi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 798/QĐ-SGDHN (ngày 07 tháng 12 năm 2016). Vào ngày 21/12/2016, số cổ phiếu trên sẽ được chính thức giao dịch theo thông báo số 1300TB-SGDHN ngày 13/12/2016.


     Chi tiết nội dung quyết định có thể xem tại đây.
     Chi tiết thông báo về ngày giao dịch đầu tiên có thể xem Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarattại đây.

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat