Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

15/10/2018

Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế. Kỳ kiểm tra 2016 - 2017.
Chi tiết có thể tải về tại đây.
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat