Hạt nhựa PP (kéo sợi, tráng màng)
{关键字}
     Cung cấp hạt nhựa PP nguyên sinh, chủng loại tráng màng (MI: 20-30), tạo sợi (MI: 3-4) cho ngành bao bì dệt, ép phun ......
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat