Thông báo sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty

23/12/2016

     Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ của công ty do tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHCĐ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04/11/2016.

     Nội dung chi tiết sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty có thể xem tại đây
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat