Hoạt động sản xuất

04/11/2016

Một ngày lao động hăng say của những người công nhân tại nhà máy Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 1.046.421 cổ phần.

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat